با نام و یاد خداوند متعال

همراهان گرامی با سلام و احترام؛ با لطف خداوند و با همکاری اعضای محترم هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان، نشریه علمی و جدید التاسیس  "مطالعات تغییر رفتار" پژوهش‌های علمی در حوزۀ  مطالعات تغییر رفتار و مداخلات روان‌شناختی را منتشر می کند. این مجله یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی مبسوط و به صورت الکترونیکی توسط گروه روانشناسی دانشگاه گیلان از پاییز 1401 منتشر می‌شود. این مجله مقالات  پژوهشی با موضوعات تغییر رفتار و مداخلات روانشناختی در حوزه های بالینی و آسیب شناسی روانی، تربیتی و تحولی، سلامت و سبک زندگی، اجتماعی و روابط بین فردی و میان رشته ای (نوروسایکولوژی بالینی، علوم عصب نگر شناختی و ...) را برای چاپ انتخاب می کند.  مجله مطالعات تغییر رفتار از  کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات COPE تبعیت می نماید.

اهداف و چشم اندازها

هدف از انتشار فصلنامه علمی "مطالعات تغییر رفتار" ارتقاء سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مطالعات تغییر رفتار است و اساتید، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را برای چاپ با رعایت شیوه‌نامه نگارش مقاله به دفتر نشریه از طریق سامانه نشریه ارسال کنند.

.

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر نشریه دبیر اجرایی کارشناس نشریه ویراستار ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی
دوره انتشار
فصلنامه