اهداف و چشم انداز

 اهداف و چشم اندازها: هدف از انتشار فصلنامه "مطالعات تغییر رفتار" ارتقاء سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مطالعات تغییر رفتار است. اساتید، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را با رعایت شیوه‌نامه نگارش APA از طریق سامانه ارسال نمایند.

 مهمترین اهداف مجله:  

1-ارتقاء و توسعه دانش  تخصصی در حوزه تغییر رفتار و   فراهم ساختن زمینه تبادل افکار، ایده‌ها و اطلاعات  در گستره موضوعات مهم و جدید تغییر رفتار؛

2- به چالش کشیدن و شناساندن راهکارها و روشهای جدید  در حوزۀ  تغییر رفتار و مداخلات روانشناختی؛

3-انتشار دستاوردهای  پژوهشی اصیل و بدیع پژوهشگران،  اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های تغییر رفتار  و ارتقاء سطح علمی جامعه روانشناسا؛