اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله

اصول و سیاست‌های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است. نویسندگان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. همچنین این نشریه متعهد به رعایت «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» مصوب 23 اسفند 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 وظایف و تعهدات نویسندگان

 • مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و نویسندگان  مقاله را  به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند.
 • مقالات ارائه شده می‌بایست حاصل  کار خود نویسندگان  بوده و  استفاده از پژوهش های  سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله، مسئولیت صحت علمی مقالۀ خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان و ترتیب آنها را به عهده دارد. همچنین  نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان پیدا کنند. چاپ مقاله به منزله  تأیید مطالب و محتوای  آن توسط مجله نیست.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است  اطمینان یابد  که همه نویسندگان، مقاله را مطالعه و نسبت به ارسال  آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده باشند.
 • مقالۀ ارائه شده نباید قبلاً در هیچ مجله ای  چاپ شده باشد و  یا   به طور همزمان به چند مجله  برای بررسی ارسال شده باشد.  
 • مقالات ارائه شده می بایست حاصل پژوهش اصیل (Original research) نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شو­د. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 •   نویسنده  بایستی  در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( طبق بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار پژوهس ها کمک می نماید.
 • نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • از نویسنده(گان) مقالات انتظار می رود در داوری مقالات پژوهشگران  دیگر در حوزه های تخصصی مربوطه، با مجله همکاری کنند.
 • از بیان موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در مقاله خودداری شود. 
 • هر خطری که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط ‌زیست می‌شود، بایستی به صورت روشن و واضح  در مقاله ذکر‌شده باشد.
 • چنانچه  در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله مطالعات تغییر رفتار، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد جعل داده ها، تحریف داده ها، سرقت علمی، و غیره  اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب  شده  و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.
 • ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب‌ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در به شیوۀ APA است.
 • اصطلاحات علمی و اسامی خاص بر اساس خط مشی مجله یکسان سازی و ویرایش می شود.
 • نویسندگان بایستی  کلیه حمایت کننده های  مالی مقاله خود را معرفی کنند.

وظایف داوران

 • داور منتخب  بایستی بعد از بررسی  اولیه مقاله، در اسرع وقت  سردبیر مجله  را از تصمیم خود در مورد قبول  یا عدم قبول داوری مطلع نماید.
 • داور به لحاظ حرفه ای  باید در حوزة موضوعی مقاله صاحبنظر و متخصص باشد و  نبایستی مقالات نامرتبط با  حوزة تخصصی خود را برای داوری  بپذیرد. همچنین داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اساسی دارد و احتمالا  نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای داشته باشد،  پرهیز کند.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی صورت گیرد و به روشنی موارد و پیشنهادهای اصلاحی بیان  شود. همچین از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات اجتناب گردد.
 • داور بایستی اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و آنها را  دراختیار دیگران قرار ندهد.
 •  داوران  موظف هستند به منابع استفاده شده در مقاله توجه نمایند.  منابع کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده بایستی با ارجاع دهی کامل و همراه با منبع  باشد.
 •  داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت‌های خاص  یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نبایستی برای داوری  بپذیرند.
 • داوران می بایست در زمان مقرر(دو هفته بعد از قبول مقاله برای داوری) نتیجه داوری را به مجله ارسال کنند.

وظایف سردبیر و اعضای هیأت تحریریه 

 • مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد مقاله پس از کسب نظر داوران، بر عهده سردبیران و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 • سردبیران و اعضای هیأت تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه ای صاحبنظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران  باشند و با  جدیت  به منظور دستیابی  به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.
 • سردبیران  و اعضاء هیأت تحریریه یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه  نموده و  از داوری های عمیق و مستدل استقبال، از داوری های سطحی و ضعیف جلوگیری، و  با  داوری های مغرضانه، بی اساس برخوردکنند.
 • سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله  می بایست اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی  نموده و در  دراختیار دیگران قرار ندهند. همچنین  اسناد داوری مقالات را  ثبت و بایگانی نموده، و اسامی داوران  محرمانه حفظ شود.
 • تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد مقالات بایستی بر اساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنها، و مستندات علمی باشد  و  از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره اجتناب گردد.
 • سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله موظفند  نتیجه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله را سر یعا  به نویسنده  اطلاع دهند.
 • سردبیر مجله موظف است مقالات چاپ شده ای را که در آنها "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" رخ داده  را سریعا حذف   و  نسبت به   اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان مربوطه  و ...اقدام کند.
 • سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله موظفند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شده ای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله از چاپ نقدهای منطقی و قابل قبول از مقالات چاپ شده استقبال نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله باید به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله را مورد توجه قرار داده و از آنها برای  بهبود کیفیت شکلی و محتوایی مجله استفاده کنند.